Kadra

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy zadbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją będą inspirować i motywować dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania talentów. Zadbają o rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Karolina Ziemba

dyrektor placówki, nauczyciel


Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • Kierunek: terapia pedagogiczna – studia magisterskie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • Kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – studia licencjackie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • Kierunek: Zarządzanie i nadzór pedagogiczny w placówkach szkolnych
  i oświatowych
  – studia podyplomowe

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

 • Kierunek: Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  – studia podyplomowe

ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • Kierunek :Terapeuta Ręki

Coś o sobie:

Moim celem i misją jest stworzenie miejsca, gdzie dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka i wiarą w każde z nich. Zadbam o to, by w naszej placówce każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Postaram się zadbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dołożę wszelkich starań, aby odkrywać dziecięcy potencjał i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszych SKARBÓW.

Prywatnie jestem mamą wspaniałych dzieciaków: Bartusia, Mikołajka, Korneli i Kai.










mgr Katarzyna Kulikowska

nauczyciel

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

 • Kierunek: logopedia – studia podyplomowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia magisterskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu

 • Kierunek: nauczanie języka angielskiego – studia licencjackie

Coś o sobie:

Praca w przedszkolu każdego dnia pokazuje mi, że nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka. Dostrzeganie zmian w rozwoju dziecka, jego zadowolenie spowodowane pobytem w przedszkolu, jest dla mnie najważniejsze – sprawia, że mam jeszcze większą motywację do pracy oraz jej udoskonalania. Zapewnienie dzieciom warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, możliwość aktywnego odkrywania swoich umiejętności, kształtowanie u dzieci nawyków samodzielności i współpraca z rodzicami, uwzględniająca ich potrzeby i oczekiwania – to cele, którymi kieruję się w mojej pracy. Przebywanie i praca z przedszkolakami przynosi mi mnóstwo radości, wiele uczy, a także daje satysfakcję.

Nauczyciel

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek: Pedagogika – specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia licencjackie i magisterskie.

Coś o sobie:

Jestem osobą otwartą, życzliwą i kreatywną, staram się ciągle szkolić i poszerzać swoją wiedzę w zakresie edukacji i rozwoju dzieci. Praca z dziećmi daje min wiele satysfakcji i radości. Chciałabym aby każde dziecko miało możliwość poznania siebie, kształtowania własnego „ja” oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji już od najmłodszych lat dlatego indywidualne podejście do dziecka jest dla mnie kluczowe. Prywatnie jestem mamą małego Franciszka.

 

mgr Magdalena Pazyniak

nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:

Państwowa wyższa Szkoła techniczno- ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (licencjat)
 • Pedagogika (studia magisterskie)

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera

Coś o sobie:

Od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Już od najmłodszych lat wcielałam się w postać nauczycielki i oddawałam się w całości zabawie. Teraz, jako dorosła osoba mam pewność, że to właśnie ten zawód jest tym co chce robić w życiu. Pragnę doskonalić się w tym kierunku, aby wszechstronnie oddziaływać na rozwój najmłodszych dzieci, by przez zabawę poznawały otaczający świat oraz mogły uzyskać odpowiedź na nurtujące je pytania. Moim codziennym celem jest widzieć uśmiech dziecka i sprawiać mu radość rozwijając jego zainteresowania.

 

 

Aleksandra Gajewska – pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie (w trakcie )

Coś o sobie:

Wierzę, że pierwsze lata życia dziecka są kluczowe oraz stanowią fundament do dalszego rozwoju, dlatego cieszę się, że mogę towarzyszyć maluchom w tej drodze. Jest to droga pełna wyzwań, ale też ogromnej satysfakcji. Mam to szczęście powiedzieć, że moja praca daje mi przyjemność i radość, a każdy dzień przynosi nam coś nowego i fascynującego.

mgr Justyna Karbarz

nauczyciel

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski:

 • Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia magisterskie

Coś o sobie:

Wcześniejsza praca w Miejsko-Gminnym Żłobku nauczyłam się, że każde dziecko jest inne  ma różne potrzeby. Praca z dziećmi od zawsze mnie fascynowała. Jestem osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w to, co robię. Jestem otwarta, szczera i cierpliwa. Kontakt z dziećmi nawiązuję szybko. Lubię tańczyć i śpiewać, a także pasjonuję się haftem krzyżykowym.

 

mgr Katarzyna Kucharska

nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:

 Uniwersytet Rzeszowski

 • Kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia magisterskie

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie: 

 • Kierunek: Logopedia kliniczna – studia podyplomowe 
 • Kierunek: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  – studia podyplomowe
Coś o sobie: 
Jestem osobą uśmiechniętą, miłą i cierpliwą. Praca jako pedagog daje mi ogromną radość i satysfakcję. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską oraz zrozumieniem, a od przedszkolaków otrzymuję mnóstwo pozytywnej energii.

mgr Monika Sopel

nauczyciel wspomagający

wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą- studia magisterskie.

Coś o sobie:

Jestem osobą miłą, uśmiechniętą i cierpliwą. Praca z dziećmi w przedszkolu przynosi mi wiele satysfakcji i radości, dlatego poświęcam się jej całym swoim sercem. Każdy dzień poświęcony dzieciom jest dla mnie wyzwaniem. Moim celem w pracy jest zapewnienie dzieciom godnych warunków rozwoju, pomoc oraz zrozumienie ich możliwości. Moim mottem życiowym w pracy są słowa Jana Pawła II: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek: Nauki o Rodzinie – specjalność Asystent Rodziny (licencjat)

Instytut Edukacji Rozwoju w Katowicach

Kierunek: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( studia podyplomowe w trakcie )

Coś o sobie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Pedagogiki. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku Nauki o Rodzinie w specjalności Asystenta Rodziny. Praca z dziećmi to moja pasja. Jestem osobą empatyczną, odpowiedzialną, cierpliwą, dobrze zorganizowaną i chętną do pomocy w każdych czynnościach Państwa pociech w przedszkolu. Jestem na etapie wyboru kolejnych studiów by móc poszerzać swoją wiedzę i kompetencje do pracy z dziećmi.

mgr Anna Gilarska

nauczyciel

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski:

Kierunek:

Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza (studia licencjackie)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia magisterskie 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) ( w trakcie)

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. ( w trakcie)

Coś o sobie:

Od zawsze miałam bardzo dobry kontakt z dziećmi, a praca z nimi daje mi ogromną radość i satysfakcję. Praca w przedszkolu jest dla mnie darem wzbogacania wiedzy zdobytej na studiach w bezcenne doświadczenia. Jestem osobą cierpliwą, sumienną i uśmiechniętą, czym staram się zarażać innych. 

mgr Anna Wota

nauczyciel

Wykształcenie:

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

specjalność: Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej – (studia licencjackie)

specjalność: Muzyka estradowa – (studia magisterskie)

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Kierunek: Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – (studia podyplomowe)

Kierunek: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia podyplomowe)

Coś o sobie:

Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech i szczerość. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych dziei w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które na długo zostają w pamięci oraz wynagradzają trud tej pracy.

Aneta Kijanka 

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie (w trakcie )

Centrum Kształcenia Torus w Jarosławiu – Liceum Ogólnokształcące.

Coś o sobie:

Wcześniejsza praca w przedszkolu uświadomiła mi, że praca z dziećmi to moja pasja. Uśmiech dziecka jest dla mnie mobilizacją do dalszego działania.

mgr Patrycja Biały – pomoc nauczyciela

Wykształcenie

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek: Pedagogika – specjalność: Edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna – studia licencjackie i magisterskie.

Coś o sobie:

Odkąd pamiętam zawsze chciałam pracować z dziećmi. To praca, która sprawia mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. Jestem osobą ciepłą, otwartą, troskliwą i uśmiechniętą, zawsze pełną chęci do pracy co sprawia, że dobrze odnajduję się w pracy z dziećmi. Staram się aby każdy dzień ich pobytu w przedszkolu był dla nich wyjątkowy, jak również wpłynął na ich wszechstronny rozwój.

 

Jolanta Wawrzaszek – pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – studia magisterskie ( w trakcie )

Coś o sobie:

Praca z dziećmi jest moją pasją, daje dużo radości, wiele uczy oraz utwierdza w przekonaniu, że jest to, to co chcę robić w życiu. Jestem osobą ciepłą, cierpliwą, empatyczną. Odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuję powierzone mi obowiązki. Pragnę poszerzać swoją wiedzę, by w przyszłości móc kształcić małych ludzi.

mgr Gabriela Nagórna

nauczyciel

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski

 • Specjalność: Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – studia magisterskie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

 • Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia licencjackie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

 • Specjalność: Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem – studia podyplomowe

Coś o sobie:

Praca z dziećmi jest moją pasją i daje mi dużo satysfakcji.  Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego możliwości. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka  i wiarą w każde z nich.. Widząc jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wiem, że moja praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać.

mgr Katarzyna Ćwik

nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie:

 • Kierunek: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-  studia podyplomowe, (w trakcie)

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu:

 • Kierunek: oligofrenopedagogika- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia podyplomowe

Uniwersytet Rzeszowski:

 • Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- studia magisterskie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza  w Jarosławiu:

 • Kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym- studia licencjackie

Coś o sobie:

Zdobyte wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie pozwalają mi realizować się w zawodzie, o którym zawsze marzyłam. Od  najmłodszych lat wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi. Chciałam żeby praca dawała mi przyjemność i satysfakcję. Każdy dzień spędzony w przedszkolu przynosi wiele miłych niespodzianek. Dzieci szybko i chętnie uczą się nowości. Ogromną radość i poczucie spełnienia, daje mi możliwość obserwowania jak się kształtują ich charaktery i zdobyte umiejętności. Prywatnie jestem mamą Doriana i Aurelii.

 

 

Wiktoria Hejnosz

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną – studia licencjackie.

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie (w trakcie)

Kierunek: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe (w trakcie)

Coś o sobie:

Uwielbiam pracę z dziećmi ponieważ każdy dzień niesie ze sobą coś nowego. Dzięki temu czuję, że progresywnie stawiam kolejne kroki zdobywając nową wiedzę oraz umiejętności. Jestem osobą komunikatywną, troskliwą i odpowiedzialną. Priorytetem jest dla mnie pozytywne nastawienie.

mgr Joanna Szewc

nauczyciel

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

 • Kierunek: Pedagogika – studia magisterskie 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

 • Kierunek: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną- studia licencjackie

Coś o sobie:

Odkąd pamiętam zawsze lubiłam pracę z dziećmi, daje mi ona dużo satysfakcji oraz przyjemności. Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Rozłąka z rodzicem bywa dla dziecka bardzo trudna, dlatego każdego dnia dążę do tego, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, pełna ciepła i szacunku. Staram się swoją energią, pozytywnym podejściem oraz interesującymi i estetycznymi pomocami motywować dzieci do pracy.

Paulina Harpula

pomoc nauczyciela

Wykształcenie: 

Państwowa Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat

Coś o sobie: 

Jestem osobą odpowiedzialna, cierpliwą ciepłą i sumienną. Powierzone mi obowiązki wykonuje rzetelni. W łatwy sposób nawiązuje kontakty z dziećmi, a praca w przedszkolu przynosi mi wiele radości. 

mgr Marzena Dubel

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  z siedzibą w Rzeszowie

Kierunek :  Bezpieczeństwo wewnętrzne. (studia licencjackie)

Kierunek:  Administracja publiczna. (studia magisterskie)

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Studia podyplomowe w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim )

Coś o sobie:

Jestem osobą uprzejmą, wrażliwą, empatyczna, odpowiedzialną, kreatywną, pozytywnie nastawioną do otaczającego nas świata. Lubię pracować i przebywać w otoczeniu dzieci. Dbam aby w grupie panowała ciepła i przyjazna atmosfera. Ukazuje dzieciom drogę dojścia do celu w każdej sytuacji. Największą radością jest dla mnie szczęście dziecka. Prywatnie jestem szczęśliwa żoną i mamą dwóch synów.

 

Marlena Kremer- pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna- studia magisterskie (w trakcie)

Coś o sobie:

Praca z dziećmi jest dla mnie przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo radości, mierzonej uśmiechami moich podopiecznych. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Towarzyszenie dzieciom w odkrywaniu siebie i świata to droga pełna wyzwań, ale też ogromnej satysfakcji.










mgr Elżbieta Tomas

Logopeda

Wykształcenie:


Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

 • Kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pracą socjalną- studia magisterskie

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

 • Kierunek: Nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne- studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu 

 • Kierunek: Surdopedagogika studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 • Kierunek: Logopedia– studia podyplomowe
Coś o sobie:

Logopeda, surdopedagog, pracownik socjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego  i przedszkolnego. Jestem wieloletnim nauczycielemi terapeutą. Pracuje z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa, niedosłuchem jak również z osobami starszymi z afazją.  Prywatnie jestem szczęśliwą żoną  i mamą dwóch synów. Logopedia jest moją wielką pasją,  opowiadam o niej z perspektywy mamy i specjalisty. Lubię czytać książki , a także uprawiać sporty zimowe.

logopeda

Wykształcenie:

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna (studia magisterskie)

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (studia licencjackie)

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kierunek: Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe)

  Logopedia (studia podyplomowe)

Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie

Kierunek: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. (studia podyplomowe w trakcie)

Coś o sobie:

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób ze spektrum autyzmu, nauczycielem. Lubię pracować z dziećmi. W swojej pracy kieruję się słowami Jana Pawła II: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. Prywatnie mama dwój synów i córki.

mgr Justyna Litwa – nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:

UMCS w Lublinie – Filologia germańska – studia magisterskie

KUL w Lublinie – Wydział zamiejscowy nauk o społeczeństwie w Stalowej Woli Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – studia podyplomowe

Coś o sobie:

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje poczucie satysfakcji. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na budowaniu atmosfery pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

mgr Justyna Panek

nauczyciel

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
 w Jarosławiu:

 • Kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą– studia magisterskie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
 w Jarosławiu:

 • Kierunek: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna- studia licencjackie

Coś o sobie:

Praca z dziećmi to nie tylko moja praca, lecz także pasja. Uśmiech i zadowolenie dzieci jest dla mnie inspiracją i motywacją na każdy kolejny dzień. Nie ma nic cenniejszego niż szczęście i radość dzieci, dlatego moim celem w pracy jest zadbanie o to, aby każdy dzień moich przedszkolaków był  pełen zadowolenia i wspaniałych przeżyć. Za co kocham swoją pracę? Przede wszystkim za to, iż każdy dzień przynosi mi wiele miłych niespodzianek.

mgr Marta Głowiak

nauczyciel

Wykształcenie :

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu:

 • Kierunek: Pedagogika – studia magisterskie 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza  w Jarosławiu

 • Kierunek: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna– studia licencjackie 


Coś o sobie:

Praca w przedszkolu to codzienne wyzwanie, aby każde dziecko czuło się dobrze oraz bezpiecznie. Pragnę podejmować to wyzwanie każdego dnia. Uśmiech dziecka oraz jego radość z pobytu w przedszkolu to największa nagroda dla nauczyciela. Moim głównym celem w pracy jest zapewnienie każdemu dziecku odpowiednich warunków rozwoju, zrozumienie jego możliwości, pomoc w potrzebie. Praca ta przynosi mi mnóstwo radości oraz satysfakcji a także sprawia, że i ja codziennie uczę się czegoś nowego o moich przedszkolakach .

 

mgr Joanna Kiper

nauczyciel

Wykształcenie:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 • Kierunek: psychologia – studia magisterskie

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 • Kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób
  z autyzmem i trudnościami w uczeniu się
  – studia magisterskie

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 • Kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną – studia licencjackie

Coś o sobie:

Swoją pracę w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Wyspa Skarbów” rozpoczęłam we wrześniu 2018 roku. Przygodę w zawodzie rozpoczynałam od zatrudnienia w jednym z lubelskich przedszkoli. Praca z dziećmi to moja pasja, której poświęcam się całym sercem. 

 

 

mgr Anna Romaniak

Logopeda


Wykształcenie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kierunek :Pedagogika wczesnoszkolna i psychopedagogika ( studia licencjackie)

Oligofrenopedagogika (studia magisterskie)

Uniwersytet Rzeszowski

 • Kierunek: Logopedia

mgr Dominika Moszkowicz

 nauczyciel

Wykształcenie:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

 • Kierunek : pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą– studia magisterskie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

 • Kierunek : wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna– studia licencjackie

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

 • Kierunek : oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
  – studia podyplomowe

Coś o sobie:

Odbywając praktykę w szkole i przedszkolu oraz wyjeżdżając za granicę do opieki nad dzieckiem mogłam sprawdzić swoje możliwości i zrozumieć, że praca z dziećmi jest ważnym elementem w moim życiu. Najbardziej w tej pracy polubiłam zapał dzieci do poznawania świata, zadawania pytań oraz to ile radości można im sprawić poprzez zabawę.

 

 

Treść akordeonu

Comments are closed.