Oferta

Rekrutacja

Przedszkole „Wyspa Skarbów” przyjmuje dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko, prosimy o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego, a następnie dostarczenie do placówki wraz z opłatą wpisową 120zł.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 608-686-682.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje:

 1. kolejność zgłoszeń;
 2. wniesienie opłaty wpisowej;
 3. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu obowiązujących w Przedszkolu;
 4. podpisanie umowy;
 5. możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (dotyczy zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością).

Dlaczego My?

Program

Program oparty na rozwijaniu indywidualnych uzdolnień dziecka oraz kompetencjach językowych, muzycznych, matematycznych i ruchowych.

Wartości

Zajęcia prowadzone w duchu prawdy, dobra i piękna, poznawania praw człowieka i szacunku wobec innych.

Warunki lokalowe

Przestronne sale dydaktyczne, gabinety do terapii indywidualnej, duży plac zabaw umożliwiający różnorodną aktywność na świeżym powietrzu.

Urozmaicony jadłospis

Wyżywienie uwzględniające dietę dziecka, dostarczane przez profesjonalną firmę cateringową.

Kadra

Wykwalifikowana kadra zapewniająca bezpieczne i przyjazne środowisko.

Lokalizacja

Położenie w centrum miasta. Własny obszerny parking.

Dogodne godziny pracy

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 5:30-18:00.

Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego oferujemy najróżniejsze zajęcia dodatkowe, aby dzieci mogły rozwijać swój wewnętrzny potencjał.

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z Podstawą Programową obejmujące :

 • Zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 • Zajęcia pobudzające wyobraźnie i wyzwalające aktywność twórczą
 • Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • Zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • Zajęcia ruchowe
 • Gry i zabawy w terenie

Oferujemy również bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych takich jak :

 • Rytmika
 • Język angielski
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Tańce
 • Logorytmika
 • Sensoplastyka
 • Katecheza
 • Warsztaty kulinarne
 • Robotyka
 • Kodowanie
 • Prowadzenie różnorodnych form terapii;
 • Stworzenie możliwości skorzystania na miejscu z konsultacji i dodatkowej opieki logopedycznej, psychologicznej oraz terapeutycznej dla Dziecka

Proponujemy także  wydarzenia cykliczne:

 • Teatrzyki
 • Koncerty
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych profesji
 • Zajęcia edukacyjne
 • Wycieczki edukacyjno- krajoznawcze
 • Wyjścia kulturalne
 • Uczestnictwo w konkursach
 • Uroczystości przedszkolne i rodzinne, imprezy okazjonalne, np.: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka , Święto Rodzinny i wiele innych.

Comments are closed.